Foredrag om aktiv dødshjælp

Flemze_lys_Randers_800px_9084

Foredragsholder: Flemming Schollaart , formand for landsforeningen ”En Værdig Død”.

Skal aktiv dødshjælp være en mulighed for danske terminale patienter?

Ovenstående sætning er en af de mange spørgsmål der ofte dukker op omkring Eutanasi – Aktiv Dødshjælp. Emnet er særdeles aktuelt efter at dagspressen og TV har behandlet aktuelle tilfælde herhjemme, hvor aktiv dødshjælp har været et ønske, men ikke en mulighed. Det førte til at nogle af disse patienter tog til Schweiz, for at få hjælp fra Dignitas, hvor ”Freitot – døden der befrier”, er en mulighed.

Hvad er aktiv-, hvad er passiv dødshjælp ?, Hvad har de egentlig vedtaget i Holland ?, Hvad tænker og mener vi dansker om aktiv dødshjælp? – Kan man gøre det? Er det rigtigt? Hvorfor må man ikke selv bestemme over sit eget liv? Hvad er risikoen og hvem kan hjælpe? Er det ansvarligt – eller uansvarligt? – En masse spørgsmål melder sig. Foredraget blir ikke en predikken om for eller imod. Det er de bagvedliggende spørgsmål der er interessante, som f.eks: Hvad er ubærlige lidelser?, Har vi en pligt til at leve det liv vi har fået? Hvilke krav bør eventuelt stilles for at undgå misbrug?

Den hollandske regering var den første i verdenen der vedtog en eutanasilov, den 21. april 2001. Denne lov gør, at hollandske læger ikke længere kan retsforfølges efter at have udført en eutanasi , så længe de holder sig til nøje forskrevne regler.

Formålet med foredraget er bedre kunne sortere og kategorisere de mange spørgsmål vedrørende eutanasi, og dermed være som hjælp når emnet diskuteres i medierne.
Jeg vil forklare de væsentligste begreber vedrørende aktiv og passiv dødshjælp, og belyse de krav der stilles i den hollandske eutanasi lov. Derefter gennemgås de forskellige dillemmaer der vedrører debatten, og (efter evt. pause) vil der være tid til spørgsmål og en fælles diskussion som afslutning.

Kulturelt og menneskeligt set betragter jeg Holland, som et af de mest beslægtede lande til Danmark -(måske endda mere end Sverige, som vi så ofte sammenligner os med). Tiden er nu inde til at vi i Danmark må tage debatten endnu en gang op. Tre undersøgelser har vist at mere end 75% af den danske befolkning ønsker en mulighed som i Holland. Men er det nu også en god ide at lovgive om dette område?
Så længe det er forbudt herhjemme, sker det i det skjulte og må dansker rejse sydpå for at for hjælp…

Kontakt Flemming Schollaart for at bestille foredraget.