Fakta om aktiv dødshjælp

På denne side kan du læse om aktiv dødshjælp og finde svar på de mest almindelige spørgsmål

 

Hvad er aktiv dødshjælp?

Aktiv dødshjælp (kaldes også Eutanasi) er en måde at afslutte livet på, hvor patienten selv kan være med til at bestemme hvornår og hvordan livet skal slutte.

Hvor er aktiv dødshjælp tilladt?

Der er 9 lande i Verden, der accepterer aktiv dødshjælp. De 3 af de 9 lande ligger i Europa og er følgende:

Belgien (2002), Luxemborg (2009) og Holland (2002).

Til forskel for aktiv dødshjælp har man fx. i Schweiz det, der kaldes assisteret selvmord. De to lovgivninger bag Holland og Schweiz er meget forskellig. Landsforeningen ‘En værdig død’ i Danmark foretrækker klart den hollandske lovgivning, der knytter sig til aktiv dødshjælp, mens den Schweiziske er assisteret selvmord. Men da hollandsk lovgivning har indføjet at den udøvende læge og patienten, som der skal ydes aktiv dødshjælp for, skal have en længerevarende relation, betyder det, at danske terminalpatienter ikke kan benytte Holland, men er henvist til Schweitz.

Livstestamente

I Danmark har du adgang til at skrive et livstestamente.
Med et livstestamente kan du tage stilling til livsforlængende behandling.
Med et livstestamente kan du sikre, at lægerne følger dine ønsker omkring livsforlængende behandling, hvis du ligger for døden og ikke selv kan give besked.
Livstestamentet træder i kraft hvis:

  • Du bliver erklæret for uafvendeligt døende
  • Du på grund af svær invaliditet aldrig kan komme til at tage vare på dig selv fysisk og mentalt.

Læs mere om Livstestamente og hvordan du skriver det, her.

Assisteret selvmord

I mange lande – herunder Danmark – er det ifølge straffeloven – lovpligtigt at forhindre et selvmord. Andre lande er det straffrit IKKE at forhindre et selvmord. Dette figurerer under lovgivningen som assisteret selvmord. Assisteret selvmord er tilladt i Schweiz og Tyskland.

Autonomi

Drab på begæring

Eutanasi

Etisk Råd

Etisk Råd i Danmark forholder sig løbende til emnet aktiv dødshjælp. Du kan læse, hvad rådet synes om aktiv dødshjælp på deres hjemmeside.

Hospice

Informeret samtykke

Livsforlængende behandling

Palliativ behandling

Passiv dødshjælp

Passiv dødshjælp er udeladelse af livsforlængende behandling. Passiv dødshjælp er tilladt i Danmark, Spanien, Frankrig, Grækenland, Østrig, Norge, Storbritanien og en række andre europæiske lande.

Uafvendeligt døende

Udsigtsløs behandling

De syv dilemmaer

Debatten om aktiv dødshjælp kredser om emner, der kan inddeles i syv punkter.

  1. Et
  2. To
  3. Tre
  4. fire
  5. fem
  6. seks
  7. syv