Historie

Landsforeningen ‘En værdig død’ blev stiftet 15. maj 2001. Siden da har foreningen – og ikke mindst formand, Flemming Schollaart – været en flittigt anvendt debattør i den offentlige debat. Foreningen er dannet for at påvirke debatten og oplyse samt vejlede om begrebet aktiv dødshjælp. Landsforeningen ‘En værdig død’ er en del af netværket Right to Die Europe, og kendes internationalt som ‘Right to Die-society, Denmark’.

En væsentlig initiativtager bag foreningen var forhenværende anæstesilæge på smerteafdelingen ved Grenaa Sygehus, Tom Alsner, som også har været stærkt medvirkende til, at vi i Danmark i dag har det, der hedder Livstestamentet.

Nuværende Flemming Schollaarts egen indgang til eutanasi stammer fra Holland, hvor han har oplevet sin fars død uden aktiv dødshjælp og morens død med aktiv dødshjælp.