Formål

Det er foreningens formål at oplyse og vejlede om begrebet aktiv dødshjælp således at det bliver socialt, politisk og etisk accepteret i Danmark.

Det gør foreningen ved at deltage i den offentlige debat og holde foredrag om emnet over hele landet.

I formålsparagraffen står:

§ 2 FORENINGENS FORMÅL
Foreningens formål er at fremane kendskabet til og dermed en national social accept af, frivillig eutanasi – aktiv dødshjælp. Derudover vil foreningen arbejde for legaliseringen
af frivillig eutanasi – retten til en værdig død – således at denne bliver en del af den danske lovgivning.
§ 2.1 Formålet opnås gennem:
– spredning af den frivillige eutanasitanke
– videregive oplysninger om eutanasi
– give personlig støtte til personer, der er berørt af eutanasiens problematikker
– formulering af en eutanasierklæring
– tilskyndelse til brugen af dette dokument
– udføre opinionsundersøgelser
– assistere politiske beslutningstagere ved eutanasiens dilemmaer
– etablere et samarbejde med den palliative sektor/ hospices
– skabe et nationalt og internationalt netværk
– følge de udenlandske udviklinger og beslutninger
– udgivelse af studier og publikationer

Du kan læse resten af foreningens vedtægter her.